051 928 126

rs.volonterski.servis@gmail.com

"Savjet mladih" Rudo

“Savjet mladih” Rudo je nevladina organizacija koja je osnovana 7.7.2002. u Rudom, a registrovana 25.2.2003. u Istočnom Sarajevu. Prilikom registrovanja dobila je podršku 290 mladih koji su svojim potpisom dali sagalasnost za osnivanje Savjeta mladih, a 80 mladih je pristupilo u članstvo organizacije. Danas organizacija broji nešto više od 80 članova, a na realizaciji ciljeva i zadataka iste aktivno radi oko 15 -20 članova.

Osnovna svrha rada je organizovanje mladih i realizacija aktivnosti koje imaju za cilj unaprijeđenje uslova za život mladih na teritoriji opštine Rudo. Savjet organizuje različite edukativne i kulturne aktivnosti kao i ekološke akcije.

Misija: Savjet mladih Rudo je omladinska nevladina organizacija čije članstvo čine mladi koji žive na području opštine Rudo i koji kroz različite aktivnosti i sadržaje za mlade rade na ostvarivanju boljih uslova za život mladih u Rudom.

KONTAKTIRAJTE NAS

Rudo - Kontakt informacije

ADRESA

Trg slobode 1, 73260 Rudo

TELEFON

066065807

E-MAIL

mladirudo@gmail.com