051 928 126

rs.volonterski.servis@gmail.com

UG “Centar za djecu, mlade i porodicu”

UG ,,Centar za djecu, mlade i porodicu“ Laktaši osnovan je 2002. godine kao Omladinski centar Laktaši, a nakon što mu se kroz UNICEF program rada sa djecom predškolskog uzrasta pridodaje programsko usmjerenje rada sa djecom kroz postojanje programa ,,Centar za rani rast i razvoj“, Centar mijenja svoj naziv i počinje da djeluje pod aktuelnim imenom u tri programska pravca: djeca, mladi i porodica.

CDMPL je prepoznat kao udruženje koje na najaktivniji i najkonkretniji način radi sa mladima na području opštine Laktaši i ima najdužu tradiciju organizovanja mladih, volontera i aktivista na prostoru opštine. CDMPL je partner brojnim organizacijama i institucijama sa kojima godinama implementira različite programe, projekte i aktivnosti od značaja za mlade i za poboljšanje njihovog položaja u društvu. CDMPL je član Omladinskog savjeta Republike Srpske, djeluje kao Lokalni volonterski servis za područje opštine Laktaši, kao članica Volonterskog servisa Republike Srpske.

Organizacije je akreditovana u evropskim programima mobilnosti i razmjene ,,Evropske snage solidarnosti“ kao organizacija za slanje i prijem volontera na kratkoročni, srednjoročni i dugoročni volonterski angažman. Na godišnjem nivou realizuju aktivnosti podržane od strane opštine Laktaši kroz grant šemu u skladu sa budžetskom linijom za implementaciju Omladinske politike lokalne zajednice. Koordinatori su platforme ,,Fond omladinske mobilnosti – FOM“, te su tradicionalno dio volonterske akcije ,,Formiraj lanac“ povodom Međunarodnog dana mladih (12.08.) koja se finansira sredstvima Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, posredstvom Volonterskog servisa Republike Srpske. U posljednjih nekoliko godina tradicionalno, jednom godišnje organizuju humanitarne akcije u saradnji sa Centrom za socijalni rad Laktaši trudeći se da pomoć pruže onim sugrađanima kojima je ona najpotrebnija. Jedina su organizacija u BiH koja realizuje programe ranog rasta i razvoja u ruralnim područjima, dok kroz program za porodicu implementiraju logopedske tretmane, susrete djece i roditelja iz razvedenih brakova te vrše savjetodavnu podršku.

U bazi Centra se nalazi 220 volontera od kojih je 30 aktivnih u organizaciji (zaključno sa septembrom 2021. godine). Dobitnici su pohvale za organizatora volontiranja. Tokom prethodnog perioda realizovali su veliki broj volonterskih aktivnosti. Kao jedan on najznačajnijih volonterskih programa izdvajaju se Alternativni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja djece u ruralnim sredinama. Ovaj program se realizuje već nekoliko godina u kontinuitetu, i kao takav ima sjajne efekte u zajednici. Pored toga, na inicijativu volontera realizuju veliki broj volonterskih aktivnosti kao što su promocija zdravih životnih vrijednosti, obilježavanje datuma od značaja za ciljne grupe sa kojima rade (Dan planete zemlje, Dan opštine Laktaši, Dan žena, Međunarodni dan zdravlja, Međunarodni dan mladih, Međunarodni dan volontera, Dan borbe protiv bolesti zavisnosti, Dan borbe protiv nasilja nad ženama itd.). Kroz svoj rad poseban akcenat stavljaju na podršku inicijativama koje pokreću sami volonteri.

KONTAKTIRAJTE NAS

Laktaši - Kontakt informacije

ADRESA

Karađorđeva 60, 78250 Laktaši

TELEFON

051/535-310

E-MAIL

cdmpl@cdmpl.net