051 928 126

rs.volonterski.servis@gmail.com

Udruženje “Most” Gradiška

Vizija – Produktivne i održive društvene zajednice čiji stanovnici/stanovnice imaju razvijen osjećaj međusobnog uvažavanja, pripadnosti i solidarnosti i koji aktivno učestvuju za zajedničko dobro.

Misija – Izgradnja i jačanje zajednice na principima održivog razvoja. Udruženje Most svojim programom rada doprinosi i podstiče građane da učestvuju u društvenim aktivnostima, kao i na aktivan i odgovoran odnos prema svojoj lokalnoj zajednici.

Osnovni ciljevi Udruženja su:
-promocija i razvoj koncepta održivog razvoja (društvo, ekonomija, ekologija),
-zaštita životne sredine i biodiverziteta,
-promocija ekoturizma,
-promocija i razvoj socijalnog preduzetništva,
-podrška i razvoj preduzetništva i zapošljavanja,
-popularizacija i razvoj volonterskog rada,
-promocija i razvoj neformalnog obrazovanja,
-promocija i razvoj civilnog društva i demokratskih procesa,
-unapređenje položaja djece i mladih,
-unapređenje i promocija mobilnosti građana,
-promocija mira, tolerancije i evropskih vrijednosti,
-unapređenje međunarodne saradnje.

Ciljevi Udruženja se postižu obavljanjem sljedećih djelatnosti:
-Pružanje stručne pomoći građanima, udruženjima i drugim pravnim subjektima iz oblasti održivog razvoja, preduzetništva i zapošljavanja,
-realizacija projekata, akcija, seminara, neformalnih edukacija, volonterskih kampova za članove udruženja, zagovaračkih kampanja radi ostvarivanja ciljeva i drugih oblika programskih aktivnosti,
-primjena novih tehnologija u edukaciji i informisanju građana,
-organizovanje kulturnih manifestacija,
-osnivanje, rad i upravljanje privrednim subjektima na principima socijalnog preduzetništva,
-sprovođenje i publikovanje istraživanja,
-putem izdavačke djelatnosti,
-analiza, razvoj i izrada politika istrateških dokumenata i sl.

Najveću ciljnu grupu čine mladi od 15 do 30 godina, koji se uključuju u volonterske programe i/ili učestvuju u neformalnom obrazovanju kroz razne kurseve, seminare, treninge koje organizuju partnerske organizacije i institucije, ili samo Udruženje. U organizaciji postoje i članovi preko 30 godina starosti, ali ipak najveći broj volonterskih i drugih programa se zasniva na kapacitiranju mladih i njihovom osnaživanju i edukaciji koje direktno doprinosi boljoj zapošljivosti mladih. U periodu od 2015. do 2018. godine u okviru Udruženja djelovao je i Dnevni centar „Gnijezdo“ za djecu u riziku (djeca koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima), gdje su preventivno radili sa djecom osnovnoškolskog uzrasta kroz svakodnevne aktivnosti, pomagali im u procesu savladavanja školskog gradiva itd.

Glavni rezultat rada je osnivanje prvog društvenog preduzeća na teritoriji grada Gradiška, 2014. godine, koje je zapošljavalo mlade iz ruralnih sredina i tako im davalo priliku za dalji razvoj i napredovanje. Stvoren je vlastiti modni brend „Funky Guerrilla“, s idejom da pola profita koje preduzeće ostvari ide na finansiranje redovnih aktivnosti udruženja. Vrlo je bitno istaći i postojanje međunarodne komponente u Udruženju, odnosno kroz projekat „Work in progress“ od 2016. godine su organizacija domaćin za međunarodne volontere širom Evrope. Do 2021. godine ukupno 15 stranih volontera prošlo je kroz pomenuti program. Ovi volonteri su pomagali osoblju Udruženja u svakodnevnim aktivnostima, kreirajući sadržaje za mlade, donoseći dašak svojih kultura u Gradišku, čime je stvorena prilika za mlade iz Gradiške da se upoznaju sa različitim kulturama i nauče strane jezike kao što su italijanski, španski, engleski, poljski, češki itd.

Kroz Dnevni centar „Gnijezdo“ pružena je psihosocijalna i edukativna podrška predstavnicima ranjivih socijalnih kategorija, uspostavljen je mehanizam saradnje sa predstavnicima obrazovnih ustanova, Centrom za socijalni rad, te predstavnicima lokalne vlasti u pogledu sinergijskog djelovanja i socijalne inkluzije porodica sa višestrukim problemima, smanjen je stepen rizika za pojavu devijantnih obrazaca ponašanja kod korisnika usluga dnevnog zbrinjavanja i osposobljeni su volonteri Lokalnog volonterskog servisa za specijalizovani program i rad sa djecom u riziku osnovnoškolskog uzrasta.

U bazi LVS-a Gradiška registrovano je 541 volontera, a izdato preko 250 volonterskih knjižica (zaključno sa septembrom 2021. godine). Volonteri iz Gradiške su nagrađivani za volontera godine na nivou grada Gradiška 4 godine, a na republičkom nivou dvije godine uzastopno su imali volontere koji su ispred Udruženja Most dobili nagradu za volontera godine i dobili zahvalnicu za poseban doprinos razvoju volonterizma u RS, od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta. Takođe, udruženje Most je 2018. godine dobilo nagradu za najboljeg organizatora volontiranja povodom 5.decembra, Međunarodnog dana volontera.

Najistaknutije volonterske akcije koje su imali jesu uređenje savskog keja i farbanje šetališta, postavljanje prve biblioteke na otvorenom, obilježavanje dana ružičastih majica u saradnji sa Tehničkom školom Gradiška, terapijske bajke vile Ombre u saradnji sa udruženjem „Duga“ i mnoge druge. Takođe, predstavljaju podršku svim partnerima i institucijama u smislu volonterske podrške za aktivnosti koje oni organizuju, te u tu svrhu regrutuju volontere na mnoge volonterske programe drugih organizatora volontiranja. Razvili su odličnu saradnju sa lokalnim institucijama i organizacijama, te su u Gradišci vrlo prepoznati kao udruženje od bitnog značaja za razvoj volonterizma i aktivizma. Tokom prethodnih godina, koliko LVS Gradiška djeluje u udruženju Most realizovano je oko 100 volonterskih programa na kom je učestvovalo preko 3000 domaćih i internacionalnih volontera.

KONTAKTIRAJTE NAS

Gradiška - Kontakt informacije

ADRESA

Mladena Stojanovića 14,
78400 Gradiška

TELEFON

051/816-401

E-MAIL

office@nvomost.org

WEB SITE

www.nvomost.org