051 928 126

rs.volonterski.servis@gmail.com

Omladinska organizacija “Centar” Mrkonjić Grad

VIZIJA: MLADI SU POSTALI BITAN FAKTOR U KREIRANJU DRUŠTVENOG ŽIVOTA ZAJEDNICE

Omladinska organizacija “Centar” Mrkonjić Grad omogućava stvaranje boljih uslova za život mladih kroz rad, druženje i animiranje mladih za učestvovanje u javnom životu putem:

-javnog zagovaranja,

-psiho-socijalnih i obrazovnih programa.

“Centar” je u svojih 25 godina postojanja realizovao desetine projekata od opšteg društvenog interesa, pri čemu su neizmjerno ponosni na volontere koji su svojim djelovanjem i entuzijazmom iznijeli sve zadatke i ostavili neizbrisiv pečat u lokalnoj zajednici.

Kroz svoj rad daju značajan doprinos u rješavanju bitnih društvenih pitanja, što ovu organizaciju čini prepoznatljivom u cijeloj državi. Od mnoštva realizovanih projekata posebno se izdvaja izgradnja i opremanje dijela Doma kulture. Kroz aktivnosti koje organizuju u Domu kulture godišnje prođe na stotine mladih. Takođe, izdvaja se i projekat: „Doprinos jačanju organizacija civilnog društva u unapređenju položaja ljudi koji boluju od rijetkih bolesti u BiH”, koji je finansiran od strane Evropske unije.

“Centar” je organizovao ili učestvovao u organizaciji više od stotinu volonterskih akcija, kako u lokalnoj zajednici tako i šire. Angažovali su na stotine volontera, koji su se bavili humanitarnim radom, zaštitom životne sredine, ekologijom, zdravstvom, promocijom turizma, kulturno-umjetničkim aktivnostima, edukacijama i dr. Broj volontera u bazi LVS-a: 500+

Organizacija je jedan od osnivača Omladinske mreže Bosne i Hercegovine, Omladinskog savjeta Republike Srpske, Koalicije organizacija u zdravstvu Bosne i Hercegovine, mreže Volontiram BiH, Volonterskog servisa Republike Srpske, te M.O.C.A.R.T – Mreže omladinskih centara Republike Srpske, kroz koje aktivno rade na poboljšanju položaja djece i mladih u društvu.

OO “Centar” je dobitnik Republičke nagrade za volontiranje od strane Ministarstva porodice omladine i sporta Republike Srpske, Zlatne plakete od strane Omladinske banke i niza drugih pohvala/priznanja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Mrkonjić Grad - Kontakt informacije

ADRESA

Svetog Save 1 (Dom kulture), 70260 Mrkonjić Grad

TELEFON

+387 50 21 40 75

MOBILNI

+387 65 71 08 33 (Borislav Đurić)

E-MAIL

centar.mrkonjic@gmail.com

WEB SITE

www.oocentar.org