051 928 126

rs.volonterski.servis@gmail.com

Omladinski centar za kreativnost i inicijativu Novi Grad (OCKI)

Prema strateškom planu organizacije Omladinski centar za kreativnost i inicijativu Novi Grad za period 2021-2025. godina, vizija organizacije je: ”OCKI – prepoznatljiva organizacija snažnih resursa, kao stabilan član društva, u kojoj svi mladi ljudi razvijaju vlastite potencijale.”

Misija organizacije: ”OCKI je nevladina, apolitička i neprofitna organizacija koja djeluje na lokalnom i regionalnom nivou. Kroz razvoj i realizaciju raznovrsnih programa i projekata aktivno uključujući mlade, OCKI ističe i rješava njihove probleme i potrebe te na taj način doprinosi izgradnji boljeg kvaliteta života lokalne zajednice.”

Ciljne grupe su mladi ljudi i djeca, sa fokusom na ruralne sredine. Strateški ciljevi su:

 • Jačanje informisanosti i aktivnosti mladih;
 • Razvijanje saradnje i umrežavanje sa drugim omladinskim organizacijama;
 • Organizovanje i razvijanje svih vidova edukativnog rada za djecu i mlade;
 • Rješavanje problema mladih i unaprijeđivanje njihovog položaja kroz razvoj i realizaciju omladinske politike;
 • Stvaranje pozitivnih navika mladih u korišćenju slobodnog vremena;
 • Povećanje mobilnosti mladih, sa naglaskom na marginalizovane grupe mladih iz udaljenih ruralnih sredina;
 • Promovisanje zdravog života i navika kod mladih.

U bazi volontera OCKI ima evidentiranih 113 volontera, a izdatih volonterskih knjižica 26 (zaključno sa septembrom 2021. godine). Do sada je realizovano oko 20 volonterskih programa, a neki od najznačajnijih su:

 • „Jedan slatkiš – jedno dijete“ (tradicionalna godišnja akcija),
 • Humanitarna akcija „Za Mladenove korake“,
 • Republička volonterska akcija „Formiraj lanac“,
 • Humanitarna akcija „Pomozimo žrtvama poplava“,
 • Adaptacija prostorije za mlade,
 • Humanitarna akcija „Pomozimo Bojanu“,
 • Humanitarna akcija „Pomozimo Rajku Milojici“,
 • Uređenje fudbalskog igrališta u Donjem Vodičevu.

KONTAKTIRAJTE NAS

Novi Grad- Kontakt informacije

ADRESA

Donje Vodičevo b.b.
79223 Dobrljin – Novi Grad

TELEFON

065/807-714

E-MAIL

info@ocki.info
dusko.damjanic@gmail.com

WEB SITE

www.ocki.info