051 928 126

rs.volonterski.servis@gmail.com

Asocijacija mladih Foča

Asocijacija mladih Foča nastala je 2013. godine kao težnja mladih ljudi da pozitivno utiču na promjene u društvu. Od samog nastanka Asocijacija mladih promovisala je volonterizam kao važan faktor za napredak cijele zajednice, te je realizovan veliki broj volonterskih akcija (sportskih, ekoloških, humanitarnih itd.). Pored volonterizma, organizacija se zalaže i za promociju neformalnog obrazovanja i sistemsko rješavanje problema mladih. U aktivnostima Asocijacije mladih Foča do sad je učestvovalo preko 100 volontera.

Volonterizam je osnova rada Asocijacije mladih, a fočanski volonteri svakodnevno prave pozitivne promjene za cijelo društvo. U 2015. godini organizacija je nagrađena Poveljom za razvoj volonterizma od strane Ministrastva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. U narednom periodu nastavljaju sa volonterskim radom, sa ciljem poboljšanja položaja svih grupa u zajednici.

KONTAKTIRAJTE NAS

Foča - Kontakt informacije

TELEFON

066 233 165
065 371 255

E-MAIL

asocijacijamladihfoca@yahoo.com