051 928 126

rs.volonterski.servis@gmail.com

Volonterski Servis Republike Srpske

Volonterski servis Republike Srpske je nezavisna, nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja na teritoriji Republike Srpske svojom djelatnošću doprinosi razvoju i unapređenju volontiranja kao aktivnosti od opšteg interesa za Republiku Srpsku u cilju poboljšanja kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva.

VSRS djeluje na republičkom i lokalnom nivou, kroz svakodnevne aktivnosti Lokalnih volonterskih servisa. Svaki Lokalni volonterski servis (LVS) je info tačka na kojoj zainteresovani volonteri ili potražioci volontera mogu da dobiju sve potrebne informacije o volontiranju.

Sjedište organizacije je u Srpcu, a radom Volonterskog servisa Republike Srpske od maja 2020. godine upravlja Udruženje građana „C.E.Z.A.R.“.

MISIJA I VIZIJA UDRUŽENJA

Misija i vizija

Misija: Promocija volonterizma i podsticanje mladih na bavljenje volonterizmom; uspostavljanje usklađene i adekvatne pravne regulative u oblasti volontiranja i volonterske infrastrukture u Republici Srpskoj.

Vizija: Značaj volonterizma prepoznat i cijenjen u svim sektorima, svi mladi iz Republike Srpske uključeni u mrežu volontera.

PROGRAMSKI CILJEVI

Programski ciljevi Udruženja su:

I PROGRAMSKI CILJ
Uspostavljanje usklađene i adekvatne pravne regulative volontiranja, koja na efikasan i adekvatan način podržava kontinuirano i održivo unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj.
II PROGRAMSKI CILJ
Razvoj i unapređenje adekvatne i efikasne volonterske infrastrukture na lokalnom i republičkom nivou koja stvara uslove i mogućnosti za kontinuirano i održivo unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj.
III PROGRAMSKI CILJ
Uspostavljanje okvira i metodologije za prenos znanja, iskustava i informacija o volontiranju u sistemima formalnog i neformalnog obrazovanja, te jasno pozicioniranje volontiranja u procesima cjeloživotnog učenja u Republici Srpskoj.
IV PROGRAMSKI CILJ
Na kvalitetan i adekvatan način, kontinuirano promovisanje znanja, mogućnosti i primjera dobre prakse u oblasti unapređenja i razvoj volontiranja od strane postojećih i dostupnih elektronskih, pisanih i drugih medija, te drugih aktivnosti promocije.