051 928 126

rs.volonterski.servis@gmail.com

Udruženje građana “Zdravo da ste” Banja Luka

Glavni ciljevi i zadaci Zdravo da ste su:

-Rad sa mladima kroz edukativne, rekreativne i kreativne programe, Psihosocijalna podrška djeci i mladima;

-Razvijanje kapaciteta djece i mladih da participiraju u životu zajednice;

-Rad na unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih;

-Istraživanje pojava i problema razvoja djece i mladih radi planiranja budućih aktivnosti;

-Razvoj volonterizma i mobilnosti mladih;

-Promocija, edukacija i monitoring prava djeteta;

-Izvještavanje o stanju prava djeteta;

-Aktivnosti na očuvanju životne sredine i stvaranju podsticajnog životnog okruženja;

-Uspostavljanje i razvijanje partnerskih odnosa sa lokalnim, regionalnim i internacionalnim organizacijama koje se bave sličnom problematikom i koje se vode istim vrijednostima.

Misija: “Zdravo da ste” je grupa profesionalaca, volontera i posvećenih pojedinaca koja pomaže ljudima u nevolji i onima kojima je potrebna podrška u razvoju. Podržavamo pravo na razvoj djece, mladih i odraslih putem grupnih i razvojnih aktivnosti koje realizujemo na teritoriji naše zemlje. Vjerujemo da ćemo podržavajući razvoj grupe pomoći razvoj pojedinaca i doprinijeti razvoju zajednice.

Vizija: Zajednice po mjeri djece i mladih, u kojima svi zadovoljavaju svoje potrebe i razvojne kapacitete.

Zdravo da ste svoje cljeve postiže kroz dva programa, Program dječijih prava i omladinski program. Kroz ta dva programa realizuje se niz aktivnosti koje podrazumijevaju uključivanje volontera, te se te aktivnosti nerijetko prepliću. Mladi osnažuju sebe kroz podršku djeci, zajedno sa njima grade neke zdravije odnose u zajednici i neprestano uče i razvijaju se. Mladi su se tokom godina uključivali kao podrška kroz programe Stariji brat – starija sestra, Pomoć u učenju, vršnjačke edukacije o nasilju i seksualnom i reproduktivnom zdravlju, a svakih nekoliko mjeseci realizuju akcije gdje mladi preuzimaju stvar u svoje ruke i uređuju prostor omladinskog centra po svojoj volji. Jedan od najvećih volonterskih poduhvata koji se realizuje od 2004. godine je festival „Kreativni avgust“ gdje svake godine oko 20 volontera bude podrška za realizaciju preko 20 različitih aktivnosti koje se održavaju svako veče, tokom cijelog mjeseca, svakim danom! Na ovaj način mladi ljudi čine jednu nevjerovatnu stvar za zajednicu, omogućavaju stotinama djece da budu dio jednog slobodnog i zabavnog kreativnog rasta i razvoja.

U bazi „Zdravo da ste“ je oko 50 aktivnih volontera, a izdano je 29 volonterskih knjižica (zaključno sa septembrom 2021. godine).

KONTAKTIRAJTE NAS

Banja Luka - Kontakt informacije

ADRESA

Mladena Stojanovića 10,
78000 Banja Luka

TELEFON

051 / 218 - 363

E-MAIL

info@zdravodaste.org

WEB SITE

www.zdravodaste.org