051 928 126

rs.volonterski.servis@gmail.com

Category: Novosti

Kategorije

Aktuelnosti

O nama

Volonterski Servis Republike Srpske

Volonterski servis Republike Srpske je nezavisna, nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja na teritoriji Republike Srpske svojom djelatnošću doprinosi razvoju i unapređenju volontiranja kao aktivnosti od opšteg interesa za Republiku Srpsku u cilju poboljšanja kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva.

Društvene mreže