Zašto volontirati i kako motivisati volontere

Šta motiviše ljude da nude svoje usluge sopstvenom voljom bez ikakve nadoknade ili sa nadoknadom koja isključivo pokriva troškove njihovog volontiranja (troškovi ishrane, smještaja, puta, itd…)?

Dva američka psihologa, Clary i Snyder, napravili su listu šest glavnih motivacija volontera:

 1. Vrijednosti … Nekim ljudima volontiranje omogućuje da djeluju u skladu sa ličnim uvjerenjem o važnosti pomaganja drugima.
 2. Razumijevanje … Za druge, volontiranje ima funkciju propitivanja i shvaćanja, gdje kroz volontiranje oni zadovoljavaju želju da razumiju ljude kojima pomažu, organizaciju za koju volontiraju ili same sebe.
 3. Karijera … Nekim ljudima volontiranje omogućuje da nauče nove vještine koje im mogu pomoći u pronalaženju zaposlenja ili u razvoju karijere.
 4. Društvo … Za neke volontiranje predstavlja uspostavljanje novih društvenih kontakata i susretanje novih i zanimljivih ljudi.
 5. Poštovanje … Volontiranje može pomoći osobi da podigne svoje samopoštovanje čineći da se bolje osjeća sama sa sobom.
 6. Zaštita … Volontiranje može poslužiti pojedincima/kama da pobjegnu od negativnih osjećaja krivnje ili usamljenosti.

Kako motivisati ljude da volontiraju?

 • Ukoliko želite da u određenu aktivnost uključite volontere i volonterke prvo morate da ih pronađete, a to znači da razvijete proces izbora i regrutovanja volontera.
 • Zatim kod ostalih u vašoj organizaciji ili grupi razvijajte atmosferu u kojoj svi uključeni imaju pozitivan stav prema volonterima.
 • Kada vam se već pojavi na vratima potencijalni volonter saznajte prave razloga volontiranja.
 • Proces uključivanja morate odraditi tako da vaš budući volonter postane upoznat sa ciljevima i zadacima vaše organizacije ili grupe, sa ljudima koji je čine, pravilima ponašanja i prcedurama koje postoje, kao i sa načinima kako se zabavljate kada to radite.
 • Kada dođe volonter će biti zbunjen. Olakšajte mu i odredite mu jasne uloge i postavite ciljeve.
 • Pružite mu priliku za trening i za obrazovanje. Sjetite se da se i vi niste naučeni rodili. Nagrađujte ga novim vještinama i znanjima, prodajte mu neki trik, tako će i vaš trik postati poznatijii. Zadovoljite mu potrebe. Naravno samo one koje su u vašoj moći i nadležnosti, za neke stvari postoje granice kako dobrog ukusa, tako i granice vaše moći.
 • Kada želite da odrade neku aktivnost pitajte ih šta misle o tome, imaju li kakvu ideju? A onda, ukoliko im ideje nisu sulude, dopustite im da ih realizuju.
 • Komunicirajte, pričajte, razgovarajte, održavajte sastanke, formalno, neformalno… tako ćete ih informisati da mogu adekvatno obaviti svoj posao, upoznaćete ih sa svim dešavanjima, znaće kuda idu i kako do tamo namjeravate stići. To će vam samo olakšati posao i postizanje cilja.
 • Podržite ih i supervizirajte. Nadgledajte ih i dajte im informaciju o tome kako vam se sve to skupa čini. Upozorite ih na eventualne propuste, pomozite im da sagledaju zašto je do njih došlo i naravno pohvalite ih i pri tome, bez straha, neće se pokvariti, samo će postati samosvjesniji i zadovoljniji, a vi ćete znati da ste odradili dobar posao.