Priručnici o volonterskom menadžmentu

Na ovoj stranici možete preuzeti set priručnika razvijenih od strane OKC Banja Luka na osnovu njegovog dugogodišnjeg rada u oblasti organizovanog rada sa volonterima, kao i vezi rada sa razvojem volonterske infrastrukture, tj. lokalnih volonterskih servisa.

1. Opšte informacije o volontiranju – ovaj priručnik obuhvata najosnovnije i najvažnije opšte informacije o volontiranju.

2. Organizovani rad sa volonterima – ovaj priručnik obuhvata objašnjenje i primjenu svih koraka ciklusa organizovanog rada sa volonterima, a koji svojom primjenom obezbjeđuje visoko kvalitetne performanse planiranja i implementacije volonterskih programa i menadžment volontera.

3.Razvoj lokalnog volonterskog servisa – ovaj priručnik pruža informacije vezane za ključne korake u osnivanju i rada lokalnog volonterskog servisa.

4. LVS i marketing – ovaj priručnik daje uvod i primjere kvalitetne uspostave promocije i marketinga volonterske infrastrukture, tj. razvoj i primjena promotivnih i marketinških aktivnosti lokalnih volonterskih servisa.

5. Odnosi sa javnošću – kratki priručnik razvijen od strane INFOHOUSE iz Sarajeva, a koji pruža informacije o kvalitetnoj pripremi i implementaciji odnosa sa javnošću.