Opšta prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja

Svaki volonter/volonterka i organizacija/institucija koja ih angažuje ima svoja prava, ali i obaveze. Želimo da vas upoznamo sa nekim od opštih prava i obaveza.

Volonteri imaju pravo:

 • Da imaju nekoga sa kim mogu pričati o poslu
 • Da budu cijenjeni i pohvaljeni
 • Da znaju šta se od njih očekuje i kome su odgovorni
 • Da imaju sve potrebne informacije o poslu i organizaciji
 • Da znaju kome se obratiti u slučaju pomoći
 • Da dobiju nešto za sebe kroz rad
 • Da pogriješe i da nauče nešto iz toga
 • Da kažu „ne“
 • Da znaju kako i zašto su baš oni odabrani
 • Da znaju koja su njihova prava
 • Da napreduju u radu kroz različite vidove edukacije
 • Da se razvijaju i mijenjaju
 • Da redovno primaju konstruktivne informacije o svom radu
 • Da budu dio tima
 • Da imaju sigurne uslove rada
 • Da ne budu diskriminirani na osnovu rase, pola, seksualnosti, nacionalnosti, vjerske pripadnosti, nesposobnosti, uzrasta, itd.
 • Da budu pitani i konsultovani
 • Da imaju sopstveno mišljenje, uvjerenja i osjećanja
 • Da promijene svoje mišljenje ili odluku
 • Da se naljute
 • Da ne preuzimaju odgovornost za bilo čije probleme ili ponašanja
 • Da zahtjevaju da se prema njima postupa sa poštovanjem
 • Da traže emocionalnu podršku ili pomoć
 • Da traže odgovor o promjeni
 • Da se pobune protiv nepravednog postupka ili kritike
 • Da budu sretni dok volontiraju

Volonteri/volonterke imaju i obavezu:

 • Da pouzdano i predano obave posao koji im je dat
 • Da u poslu zadovolje standarde koje odredi organizacija
 • Da završe dogovoreno
 • Da obave posao u skladu sa ciljevima i vrijednostima organizacije
 • Da obavjeste organizaciju u slučaju nedolaska ili kašnjenja
 • Da budu iskreni ukoliko se jave problemi
 • Da traže podršku ako im je potrebna
 • Da prisustvuju treningu ili edukaciju i da podržavaju aktivnosti koje su dio posla
 • Da daju konstruktivno mišljenje ukoliko je potrebno
 • Da prihvate konstruktivne komentare
 • Da poštuju povjerljivost
 • Da uživaju
 • Da pokušaju poštovati tuđa prava na isti način

Organizacije/institucije koje rade sa volonterima imaju pravo:

 • Da sklope sporazum između organizacije i volontera
 • Da traže da se zadaci odrade na određeni način
 • Da postave standarde za posao
 • Da traže određene kvalitete i vještine kod volontera
 • Da odbiju volontere koji nisu prikladni za posao
 • Da traže predanost, pouzdanost i tačnost
 • Da riješe pitanja discipline i tužbe
 • Da dopuste volonterima da odustanu ako nisu zadovoljni poslom
 • Da zamole volontere da odu ukoliko ne zadovoljavaju uslove sporazuma

Organizacije/institucije koje rade sa volonterima imaju obavezu:

 • Da pruže izazovne prilike za sve volontere
 • Da cijene i poštuju sve volontere
 • Da definišu jasne i smislene uloge za volontere koristeći opise poslova
 • Da odrede pravila koja će omogućiti svrhovitu uključenost volontera
 • Da pruže volonterima sve potrebne informacije
 • Da obezbjede sigurnu i ugodnu radnu okolinu
 • Da volontere uvede u rad, da im obezbjedi trening, edukaciju i priliku za razvijanje