O nama

U cilju uspješnog sprovođenja Strategije, kao i cjelokupnog procesa razvoja i promocije volontiranja u Republici Srpskoj formiran je Volonterski servis Republike Srpske – zvanična mreža koju  čine  jedanaest lokalnih volonterskih servisa , čija uloga je da u procesima razvoja i promocije volontiranja omogući:

1.Osmišljavanje i pružanja usluga edukacije usmjerena ka unapređenju i razvoju kapaciteta organizatora volontiranja

2.Pružanja usluga ekspertize i savjetodavnog rada  u cilju unapređenja rada organizatora volontiranja

3.Osmišljavanje i sprovođenje projekata istraživanja u cilju dobijanja relevantnih i statističkih podataka koji se odnose na razvoj i promociju volontiranja

4.Uspostavljanje, umrežavanje i koordinaciju rada lokalnih volonterskih servisa

5.Uspostavljanje i koordinaciju multisektoralnih partnerstava koje imaju za cilj pružanje podrške razvoju i promociji volontiranja

6.Uspostavljanje i realizaciju međunarodnih partnerstava u cilju unapređenja metodologija, sprovođenje međunarodnih projekata i drugih ativnosti u oblasti promocije i razvoja volontiranja

Vizija: VSRS u saradnji sa Vladom Republike Srpske aktivno podržava razvoj i promociju volontiranja kao način izgradnje demokratskog društva, građanskog aktivizma i pozitivnih vrijednosti društva, a to su humanizam, solidarnost i altruizam.

Misija Volonterskog servisa Republike Srpske je stvoriti stimulativno okruženje za održivi rast promocije i razvoja volontiranja u Republici Srpskoj putem mjera i aktivnosti: promocije, edukacije, razvoja volonterske infrastrukture i  uspostavljanje adekvatnog pravnog okvira, a koje su planirane, realizovane i koordinisane od lokalnog do republičkog nivoa od strane relevantnih aktera po principu multisektoralnog partnerstva i saradnje.

Generalni cilj VSRS-a je pružanje podrške održivoj promociji i razvoju volontiranja kao i povećanju volonterskog angažamana u Republici Srpskoj.

Ovaj generalni cilj će se ostvariti kroz sljedeća četiri strateška pravca i njihove ciljeve, a čime će se odgovoriti i na identifikovane poteškoće i probleme u promociji i razvoju volontiranja u Republici Srpskoj:

1.Pravna regulativa volontiranja

2.Volonterska infrastruktura

3.Volontiranje u sistemima formalnog i neformalnog obrazovanja

4.Promocija volontiranja