Lokalni volonterski servisi u RS

 1. Lokalni volonterski servis Banjaluka
  Omladinski komunikativni centar
  Lazarička 2, 78000 Banjaluka
  Tel/fax: 051 921 597 /051 921 596
  E-mail: lvs.banjaluka@okcbl.org
 1. Lokalni volonterski servis Srbac
  Zdravo da ste „Centar za mlade“ Srbac
  Savska ulica br.1, 78 420 Srbac
  Tel/Mob: 051 741 414 / 065 671 299
  E-mail: lvs_srbac@yahoo.com
  Web: zdravodaste.org
 1. Lokalni volonterski servis Gradiška
  NVO Most
  Spomen park slobode – Sokolski dom, 78400 Gradiška
  Tel/Fax: 051 816 401
  E-mail: office@nvomost.org
  Web: nvomost.org
 1. Lokalni volonterski servis Laktaši
  Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši
  Karađorđeva 60, 78250 Laktaši
  Tel/Fax: 051 535 310
  E-mail: cdmpl@cdmpl.ba
  Web: www.cdmpl.ba
 1. Lokalni volonterski servis Srebrenica
  Udruženje Sara Srebrenica
  Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica
  Tel/Fax: 056 440 620
  E-mail: sarasreb@teol.net
 1. Lokalni volonterski Prijedor
  DON Prijedor – Demokratija – Organizovanje – Napredak
  Miloša Obilića 18a, 79000 Prijedor
  Tel/Fax: 052 231 155
  E-mail: info@donprijedor.org
  Web: donprijedor.org
 1. Lokalni volonterski servis Derventa
  BiosPLUS
  Trg pravoslavlja 3, 74400 Derventa
  Tel/Fax: 053 311 311
  E-mail: biosplus@teol.net
 1. Lokalni volonterski servis Trebinje
  Gradska organizacija Crvenog krsta
  Nemanjina 11, 89101
  Tel/Mob: 059261045
  E-mail: crvenikrsttrebinje@gmail.com
 1. Lokalni volonterski servis Bijeljina
  PRONI Centar za omladinski razvoj
  Trg đenerala Draže Mihajlovića 19, 76300 Bijeljina
  Tel/Fax: 055 213 046
  E-mail: lvs.bijeljina@gmail.com
  Web: pronibrcko.ba
 1. Lokalni volonterski servis Novi Grad
  OCKI – Omladinski centar za kreativnost i inicijativu
  Donje Vodičevo bb, 79223 Novi Grad
  Tel/Mob: 052 751 020 / 065 807 714
  E-mail: dusko@ocki.info
  Web: ocki.info
 1. Lokalni volonterski servis Gacko
  OOCK Gacko
  Nemanjina 5, 89 240 Gacko
  Tel/Fax: + 387 59 472 426
  E-mail: oock.gacko@yahoo.com
 2. Lokalni volonterski servis Mrkonjić Grad
  Omladinska organizacija “Centar”
  Svetog Save bb, 70260 Mrkonjić Grad
  Tel/Mob: 050 214 075 / 065 710 833
  E-mail: centar.mrkonjic@gmail.com