Iskustva drugih zemalja

Evropski volonterski centar (CEV – www.cev.be) je tokom proljeća 2012. godine objavio publikaciju pod nazivom “Volonterska infrastruktura u Evropi”.

Ova publikacija uključuje detalje koji se tiču fizičkih struktura, podržavajućih mehanizama, ljudskih resursa, znanja, istraživanja i održivih finansiranja uspostavljenih u svrhu podrške volonterima i organizatorima volontiranja u 29 evropskih zemalja. Iz tog razloga, za svaku od dole navedenih zemalja možete pronaći i adekvatne informacije o njihovim pravnim rješenjima i okvirima volontiranja.

Evropske zemlje koje su pokrivene ovom publikacijom su Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Cipar, Češka Republika, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Makedonija, Malta, Moldavija, Crna Gora, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švicarska i Velika Britanija.

Podaci prikupljeni i objavljeni u ovoj publikaciji su omogućeni zahvaljujući ekspertizom i dostupnosti profesionalnog osoblja angažovanog u oblasti volontiranja, članicama CEV-a i njegovih partnerskih organizacija.

Publikaciju “Volonterska infrastruktura u Evropi” (dostupno samo na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje.