Category Archives: Vijesti

 • -

50 ideja za Evropu

Category : Vijesti

Poziv je namjenjen mladim ljudima, koji mogu podijeliti svoja znanja, razmišljanja i iskustva, te ponuditi rješenja ili ideje koje doprinose prevladavanju izazova s ​​kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.

Poziv će se provoditi tokom novembra 2018.  do aprila 2019. godine, a odabrani pobjednici imaće priliku nastaviti učešće na različitim događajima za dalji razvoj ideja tokom 2019. i 2020. godine.

Ukupno će 50 ideja biti nagrađeno, a pobjednici će biti objavljeni transparentno.

ŠTA TREBAM UČINITI?

Podijelite s nama najbolju ideju za bolju Evropu!

ŠTA MOGU DOBITI NA OVOM POZIVU?

Steknite priliku za angažman, umrežavanje i povezivanje s mladima iz Evrope.

Iskoristite mogućnost stvaranja i oblikovanja ideje s drugim inovativnim mladim ljudima i stručnjacima tokom dvodnevnog kreativnog HUB-a 2019. u Novom Sadu u Srbiji –  European Youth Capital for 2019 (svi troškovi pokriveni).

Razvijte i implementirajte svoju ideju dalje nakon Creative Hub-a.

Pokažite svoju ideju na evropskom nivou kroz platformu projekta.

Učestvujte na Završnoj konferenciji u 2020. godini u Novom Sadu, Srbija (svi troškovi pokriveni)

KO MOŽE UČESTVOVATI?

Mladi od 15 do 30 godine

Neformalne grupe mladih (do 5 osoba)

Poziv se organizuje na pet specifičnih tema, a svaka od predanih ideja mora dati odgovore na pitanje koje definiše svaka od njih. Trebate odabrati jednu od 5 tema.

S obzirom na ideje, treba ponuditi vezu između kreativnosti i inovacija.

TEME ZA VAŠE IDEJE

Mobilna Evropa i putovanja

Kako biste osnažili vezu između mladih Evrope?

Mladi ljudi trebaju više mogućnosti poput ….

Budući poslovi za Evropu

Koji će poslovi biti traženi u budućnosti u Evropi i kako možemo sticati vještine potrebne za njih?

Inkluzivna Evropa

Ako želimo više inkluzivnog prostora za mlade ljude u Evropi, moramo …

Možemo učiniti omladinske programe u Evropi sveobuhvatnijim ako ….

Eko-prijateljska Evropa

Kako možete biti eko prijateljski?

Kako vaša lokalna zajednica može biti više eko prijateljska?

Šta je rješenje za probleme okoliša?

Tech-Evropa

Kako tehnologija može osnažiti vas i vašu lokalnu zajednicu?

Kako tehnologija može osnažiti Evropu?

Evropa za tebe

Koja je promjena koju želite vidjeti u vašoj lokalnoj zajednici ili regiji i kako biste mogli doprinijeti da se to dogodi?

Zašto želim ostati u Evropi?

KAKO MOGU UČESTVOVATI?

Možete poslati svoju ideju popunjavanjem obrasca zahtjeva koji je dostupan na ovom linku do 25. aprila 2019. godine.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja kontaktirajte organizaciju Beogradska otvorena škola.

Ovaj poziv nastoji uključiti, povezati i osnažiti predstavnike mladih i omladinu iz 10 zemalja dunavskog sliva (Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka, Slovačka, Slovenija, Srbija, Rumunija, Moldavija i Crna Gora) kroz projekt 50 Ideja za Evropu – Novi lideri, nove mogućnosti. Ovaj projekt provodi Beogradska otvorena škola i partnerske organizacije iz Podunavlja, a podržava  ga Evropska prestolnica mladih Novi Sad (OPENS) s osnovnim ciljem da pridonese aktivnom učešću mladih ljudi u dizajnu i provedbi inovativnih ideja.


 • -

Ј А В Н И П О З И В за предлагање кандидата за додјелу Републичке награде за волонтирање за 2018. годину

Category : Vijesti

Министарство породицe, омладинe и спортa позива правна и физичка лица у Републици Српској да предложе кандидате за додјелу Републичке награде за волонтирање у Републици Српској за 2018. годину. У складу са Правилником о додјели републичке награде за волонтирање, приједлог организатора волонтирања као кандидата за додјелу Републичке награде могу доставити физичка и правна лица заинтересована за волонтирање, а приједлог волонтера-појединца као кандидата за додјелу Републичке награде могу доставити само организатори волонтирања.
Организатор волонтирања у складу са чланом 9. Закона о волонтирању може бити, под условом да је регистрован или надлежан на територији Републике:
а) свако правно лице регистровано у складу са прописима који регулишу рад удружења и
фондација,
б) републички орган управе,
в) орган јединице локалне самоуправе,
г) јавна установа,
д) приватна установа која се бави здравственом заштитом, образовањем и васпитањем,
ђ) вјерска заједница и
е) привредно друштво, односно јавно предузеће ако:
– као организатор ангажује своје запослене као волонтере,
– запослени добровољно волонтирају,
– организује волонтирање својих запослених за опште добро, односно добро другог лица на пословима ван дјелатности и просторија привредног друштва, односно јавног предузећа и у сарадњи са било којим другим организатором волонтирања наведеним
под тачкама од а) до ђ),
– се обављањем волонтерских услуга и активности не стиче добит,
– се волонтирањем не замјењује рад запослених и других радно ангажованих лица у привредном друштву, односно јавном предузећу и
– се волонтирање обавља у току радног времена, а радницима који желе да учествују у волонтерским активностима послодавац одобри коришћење плаћеног одсуства за те намјене.

Волонтер, у складу са чланом 8. Закона о волонтирању, може бити свако физичко лице старије од 15 година које у Републици Српској обавља волонтерске услуге у складу са Законом о волонтирању.
Приликом одлучивања о добитнику Републичке награде за организатора волонтирања узеће се у обзир сљедећи критеријуми:
1) да су активности које спроводи организатор волонтирања од општег интереса за Републику Српску и да се њима доприноси побољшању квалитета живота, активном укључивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и равноправнијег демократског друштва,
2) број спроведених волонтерских активности у текућој години,
3) број укључених волонтера и њихова генерацијска разноликост при спровођењу активности или пројеката и
4) измирене све обавезе према Министарству.

Приликом одлучивања о добитнику Републичке награде за волонтера-појединца узеће се у обзир сљедећи критеријуми:
1) број волонтерских сати у текућој години,
2) учешће у реализацији већег броја волонтерских активности или пројеката у текућој години и
3) рад на укључивању нових волонтера у најближој заједници (разред, школа, факултет, радна организација и слично).
Републичка награда која се додјељује организаторима волонтирања састоји се од плакете и новчаног износа у висини од четири просјечне плате у Републици Српској за претходну годину.
Републичка награда која се додјељује волонтерима-појединцима састоји се од медаље и новчаног износа у висини од двије просјечне плате у Републици Српској за претходну годину.

Апликационе форме за подношење пријаве кандидата за најбољег волонтера и најбољег организатора волонтирања могу се преузети на сајту Владе Републике Српске (www.vladars.net – Mинистарства – Министарство породицe, омладинe и спортa – Документи). Апликациону форму је потребно доставити поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука, а најкасније до 16.11.2018. године, са назнаком „Републичка награда за волонтирање“. Поред наведеног, попуњену апликациону форму је потребно доставити и у електронској форми на e-mail: j.karic@mpos.vladars.net. Непотпуни и неблаговремено достављени приједлози неће се узети у разматрање.

Министар породице, омладине и спорта ће именовати трочлану комисију, која након разматрања пристиглих приједлога доставља записник са приједлогом волонтера и организатора волонтирања за додјелу Републичке награде. Одлуку о додјели Републичке награде доноси министар, у складу са Законом. Републичка награда за волонтирање ће се додијелити поводом обиљежавања 5. децембра Међународног дана волонтера.
Број: 20.06/ 401-2180 /18                                                                  М И Н И С Т Р И Ц А
Дана: 29.10.2018. године
Др Јасмина Давидовић


 • -

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE TRENERSKIH USLUGA

Category : Vijesti

Projekat ,, Neformalna edukacija o volontiranju u obrazovnim institucijama Republike Srpske”

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE TRENERSKIH USLUGA

 

POZADINA PROJEKTA

Program rada VSRS-a usklađen je sa Strategijom za unaprijeđenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj za period od 2014-2018. godine.

Generalni cilj Strategije je pružanje podrške održivoj promociji i razvoju volontiranja, te povećanju volonterskog angažmana u Republici Srpskoj. Ovaj geneneralni cilj se ostvaruje kroz sljedeća četiri strateška pravca i njihove ciljeve, a čime će odgovoriti i na identifikovane poteškoće i probleme u promociji i razvoju volontiranja u Republici Srpskoj:

 1. Pravna regulativa volontiranja;
 2. Volonterska infrastruktura;
 3. Volontiranje u sistemima formalnog i neformalnog obrazovanja;
 4. Promocija volontiranja.

Ovaj poziv za trenerske usluge se odnosi na gore navedeni projekat koji se realizuje u svrhu doprinosa ostvarenja Strateškog pravca 3 (Volontiranje u sistemima formalnog i neformalnog obrazovanja).

Strateški cilj navedenog strateškog pravca 3:

Uspostavljeni okviri i metodologija za prenos znanja, iskustava i informacija o volontiranju u sistemima formalnog i  neformalnog obrazovanja, te jasno pozicionirana uloga volontiranja u procesima cjeloživotnog obrazovanja u Republici Srpskoj.

Mjere i aktivnosti u sklopu navedenog strateškog cilja:

 • Planiranje i realizacija neformalne edukacije o volontiranju u obrazovnim institucija Republike Srpske.

Cilj mjere: razviti i primijeniti odgovarajuće modele neformalne edukacije  o volontiranju u obrazovnim institucijama Republike Srpske da bi se omogućilo širenje kulutre volontiranja među mladima i povećao broj volontera.

 • Razvoj i implementacija programa i aktivnosti volontiranja učenika i studenata u Republici Srpskoj.

Cilj mjere: pružiti podršku programima i aktivnostima volontiranja učenika i studenata , a u skladu sa Zakonom o volontiranju i Zakonom o visokom obrazovanju. Zakonska regulativa omogućava sticanje ECTS bodova putem volontiranja, a samo volontiranje studenata u programima i aktivnostima koje su usko povezane sa njihovim studijama omogućava sticanje praktičnih znanja  i razvoj kompetencija koje povećavaju njihovu konkurentnost na tržištu rada

 

OPIS TRAŽENIH TRENERSKIH USLUGA

Izabrani trener će biti odgovoran za pripremu i isporuku treninga za trenere namjenjenog predstavnicima lokalnih volonterskih servisa, članica VSRS-a. Navedeni trening ima za cilj da učesnike treninga uvede i obuči za planiranje i realizaciju seta radionica za srednjoškolce u oblasti volontiranja, te pružanje podrške srednjoškolcima u razvoju i realizaciji lokalnih volonterskih projekata koji će biti podržani projektom.

Trening je planiran da se realizuje u okviru dva puna radna dana u Banjaluci, a svi zainteresovani koji će podnositi svoje ponude su obavezni da pripreme i podnesu kompletnu metodologiju treninga koja mora biti razvijena na osnovu Priručnika za razvoj volontiranja u obrazovnim institucijama (Anex 1)

MINIMALNO ISKUSTVO I KVALIFIKACIJE

 • Završen fakultet ili ekvivalent radnog iskustva u minimalnom trajanju od 5 godina;
 • Dokazano iskustvo i uspješnost isporuke trenerskih usluga sa primarnim fokusom na oblast volontiranja i pripreme/realizacije projekata;
 • Odlične komunikacijske vještine, te sposobnosti analiziranja i izvještavanja.

APPLIKACIONI SET I ROK ZA PODNOŠENJE ISTOG

U tom smislu, aplikacioni paket zainteresovanih kandidata treba da se sastoji od slijedećih dokumenata:

 • Motivaciono pismo sa priloženim CV-om i referencama o prethodno isporučenim trenerskim uslugama sa primarnim fokusom na oblast volontiranja i pripreme/realizacije projekata;
 • Prijedlog metodologije treninga koja uključuje agendu treninga, narativni opis metodologije i materijali koji će se koristiti tokom isporuke treninga (ppt prezentacije, handouts i drugi relevantni materijali);
 • Finansijska ponuda za isporuku trenerskih usluga po danu angažmana, a imajući u vidu da su planirana ukupno 4 dana angažmana, a koji uključuju:

-1 dan priprema treninga;

-2 dana isporuka treninga;

-1 dan priprema i podnošenje izvještaja o realizovanim trenerskim uslugama.

 

Napomena: u slučaju da izabrani trener nije iz Banjaluke, troškove smještaja tokom treninga obezbjeđuje VSRS, dok putni troškovi padaju na teret izabranog trenera.

 

Rok za dostavu aplikacionog seta je 15.10.2018. godine do 17 časova u štampanoj formi na adresi VSRS-a:

Volonterski servis Republike Srpske

Lazarička 2

78 000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

 

Na koverti, pored naziva i adrese pošiljaoca, mora biti obavezno naznačeno:

“PRIJAVA ZA PRUŽANJE TRENERSKIH USLUGA”

“NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA”

INDIKATIVNI VREMENSKI OKVIR

Period angažmana izabranog trenera će biti 1 – 30.11.2018. godine, a u okviru kojeg će biti pripremljen i isporučen navedeni trening. Datumi treninga će biti naknadno definisani u dogovoru sa izabranim trenerom i učesnicima treninga.

OSTALE INFORMACIJE

U slučaju potrebe daljih pojašnjenja ovog poziva, potencijalni kandidati imaju pravo poslati svoj upit elektronskim putem do 20.09.2018. godine na slijedeću e-mail adresu: vsrs@volonterskiservisrs.net.

VSRS će odgovore na postavljena pitanja poslati najkasnije u roku od 5 dana nakon definisanog roka za upite ili 25.09.2018. godine.