Author Archives: Admin

 • -

Позив за волонтере: пројекат Здраво старењe

Category : Vijesti

Пројекат ,,Здраво старење“ има за циљ да омогући нашим старијим суграђанима да  учествују у програмима који утичу на квалитетнији и здравији живот. Програми су планирани у виду едукативних и креативних активности.

 

Потребни волонтери са сљедећим квалитетима:

 • комуникативни и креативни – способни за рад са већим групама
 • одговорни и посвећени
 • да имају слободна два сата седмично

Активности које ће се спроводити:

 • Корективно превентивна гимнастика

За ову активност би било пожељно да је волонтер ученик медицинске школе (смјер физиотерапија) или да студира физиотерапију. Сви волонтери који се пријаве за ову активност ће проћи обуку из „Корективно превентивне гимнастике“, од стране дипломираног физиотерапеута.

 • Школа кориштења паметних телефона

            Активност која у свијету постаје популарна међу старијом популацијом почиње и у нашем граду. Већина наших старијих имају потешкоће приликом кориштења паметних телефона. Многи не знају како да путем интернета контактирају своју дјецу. Ако имаш жељу да помогнеш да реализујемо ову активност спреми свој паметни телефон и јави нам се.

 • Страни језик

Кажу да је учење новог језика један од најбољих начина за одржавање меморије и побољшања памћења, како младима тако и старијима. Ако студираш или добро познајеш неки страни језик, ти си права особа за ову активност.

 • Кулинарска секција

            Када говоримо о здравом старењу  тада никако не смијемо заборавити  здраву храну и балансирану исхрану. Ако волиш здраву кухињу чекамо те да се јавиш са занимљивим рецептима и рукама спремним за припрему укусних специјалитета.

Желиш да се прикључиш пројекту , а имаш идеју за радионицу са неком другом активности? Сјајно! Са нестрпљењем чекамо твоју идеју.

Сви заинтересовани волонтери треба да пошаљу свој CV на маил lvs.banjaluka@gmail.com најкасније до 7. септембра 2018


 • -

Vesela bolnica – volonterska akcija Formiraj lanac u Trebinju

Category : Vijesti

Volonteri Crvenog krsta Trebinje, barem jednom mjesečno, će prirediti neku zabavnu aktivnost za djecu koja borave na Odjeljenju za pedijatriju Bolnice Trebinje, kako bi im bolnički dani bili lakši i veseliji.

Mališanima, koji su trenutno smješteni na ovom odjeljenju, su volonteri podmlatka Crvenog krsta, u okviru akcije „Vesela bolnica“, podijelili igračke, a zajedno su se i igrali, crtali i slagali kockice. Kako najavljuju i u narednom periodu će posjetiti najmlađe pacijente trebinjske bolnice, kako bi se s njima družili, a uskoro će im izvesti i prigodnu lutkarsku predstavu.

Vesela bolnica je jedna od 11 volonterskih akcija u sklopu ,,Formiraj lanac” koje su se realizovale u 11 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.

Izvor: http://www.trebinje059.com/059/trebinje-pomagati-djeci-je-neopisiv-osjecaj/

Izvor: https://trebinjelive.info/2017/11/24/mladi-crvenog-krsta-igrackama-obradovali-malisane-na-djecijem-odjeljenju/

Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=yEOt7OU_2cY&t=335s


 • -

Ј А В Н И П О З И В за предлагање кандидата за додјелу Републичке награде за волонтирање за 2017. годину

Category : Vijesti

Министарство породицe, омладинe и спортa позива правна и физичка лица у Републици Српској да предложе кандидате за додјелу Републичке награде за  волонтирање у Републици Српској за 2017. годину.

У складу са Правилником о додјели републичке награде за волонтирање, приједлог организатора волонтирања као кандидата за додјелу Републичке награде могу доставити физичка и правна лица заинтересована за волонтирање, а приједлог волонтера-појединца као кандидата за додјелу Републичке награде могу доставити само организатори волонтирања.

Организатор волонтирања у складу са чланом 9. Закона о волонтирању може бити, под условом да је регистрован или надлежан на територији Републике:

а) свако правно лице регистровано у складу са прописима који регулишу рад удружења и фондација,

б) републички орган управе,

в) орган јединице локалне самоуправе,

г) јавна установа,

д) приватна установа која се бави здравственом заштитом, образовањем и васпитањем,

ђ) вјерска заједница и

е) привредно друштво, односно јавно предузеће ако:

 • као организатор ангажује своје запослене као волонтере,
 • запослени добровољно волонтирају,
 • организује волонтирање својих запослених за опште добро, односно добро другог лица на пословима ван дјелатности и просторија привредног друштва, односно јавног предузећа и у сарадњи са било којим другим организатором волонтирања наведеним под тачкама од а) до ђ),
 • се обављањем волонтерских услуга и активности не стиче добит,
 • се волонтирањем не замјењује рад запослених и других радно ангажованих лица у привредном друштву, односно јавном предузећу и
 • се волонтирање обавља у току радног времена, а радницима који желе да учествују у волонтерским активностима послодавац одобри коришћење плаћеног одсуства за те намјене.

Волонтер, у складу са чланом 8. Закона о волонтирању, може бити свако физичко лице старије од 15 година које у Републици Српској обавља волонтерске услуге у складу са Законом о волонтирању.

Приликом одлучивања о добитнику Републичке награде за организатора волонтирања узеће се у обзир сљедећи критеријуми:

1) да су активности које спроводи организатор волонтирања од општег интереса за Републику Српску и да се њима доприноси побољшању квалитета живота, активном укључивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и равноправнијег демократског друштва,

2) број спроведених волонтерских активности у текућој години,

3) број укључених волонтера и њихова генерацијска разноликост при спровођењу активности или пројеката и

4) измирене све обавезе према Министарству.

 

Приликом одлучивања о добитнику Републичке награде за волонтера-појединца узеће се у обзир сљедећи критеријуми:

1) број волонтерских сати у текућој години,

2) учешће у реализацији већег броја волонтерских активности или пројеката у текућој години и

3) рад на укључивању нових волонтера у најближој заједници (разред, школа, факултет, радна организација и слично).

Републичка награда која се додјељује организаторима волонтирања састоји се од плакете и новчаног износа у висини од четири просјечне плате у Републици Српској за претходну годину. Републичка награда која се додјељује волонтерима-појединцима састоји се од медаље и новчаног износа у висини од двије просјечне плате у Републици Српској за претходну годину.

Апликационе форме за подношење пријаве кандидата за најбољег волонтера и најбољег организатора волонтирања могу се преузети на сајту Владе Републике Српске (www.vladars.net – Министарства – Министарство породицe, омладинe и спортa – Документи).  Апликациону форму је потребно доставити поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука, а најкасније до 16.11.2017. године са назнаком „Републичка награда за волонтирање“. Поред наведеног, попуњену апликациону форму је потребно доставити и у електронској форми на e-mail: j.karic@mpos.vladars.net. Непотпуни и неблаговремено достављени приједлози неће се узети у разматрање.

Министар породице, омладине и спорта ће именовати трочлану комисију, која након разматрања пристиглих приједлога доставља записник са приједлогом волонтера и организатора волонтирања за додјелу Републичке награде. Одлуку о додјели Републичке награде доноси министар, у складу са Законом. Републичка награда за волонтирање ће се додијелити поводом обиљежавања 5. децембра Међународног дана волонтера.

Број: 20.06/ 401-2350/17                                                                          М И Н И РИ Ц А Дана: 27.10.2017. године                                                              Др Јасмина Давидовић