Author Archives: Admin

  • -

Poziv za volontere: Centar za podršku djeci i porodici Gnijezdo

Category : Vijesti

Centar za podršku djeci i porodici Gnijezdo je namjenjen za djecu iz ranjivih, disfunksionalnih i porodica u riziku, koji pruža preventivne i interventne programe djeci od 6 do 15 godina kao i njihovim roditeljima u cilju njihovog osnaživanja i prevladavanja problema sa kojima se susreću.

Planirano je da u Centru direktnu podršku dobije oko 30 djece i njihovih roditelja bez obzira na pol, vjersku i nacionalnu pripadnost. U Centru će se njegovati participativno učešće djece bez bilo kog oblika diskriminacije.

Centar se nalazi u OŠ Milan Rakić u MZ Karanovac. Trenutno radno vrijeme Centra je od 10.00 – 16.00. Djeci se pomaže u pisanju zadaće, učenju te im se organizuju razne tematske radionice kao i zabavni sadržaj. Dobro došle su osobe koje djeci mogu da pokazuju matematiku, fiziku i hemiju kao i njemački jezik.

Planirane su i aktivnosti za roditelje, prvenstveno radionice o pozitivnim roditeljskiim stilovima  sa ciljem prevazilaženja poteškoća koje roditelji imaju tokom odrastanja njihove djece koje nastaje usljed nerazumjevanja razvojnih faza djece.

Volonterima će biti obezbijeđen prevoz do Centra.

Svi zainteresovani volonteri treba da pošalju ime, prezime i broj telefona na mail lvs.banjaluka@gmail.com do 21. marta tekuće godine.


  • -

50 ideja za Evropu

Category : Vijesti

Poziv je namjenjen mladim ljudima, koji mogu podijeliti svoja znanja, razmišljanja i iskustva, te ponuditi rješenja ili ideje koje doprinose prevladavanju izazova s ​​kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.

Poziv će se provoditi tokom novembra 2018.  do aprila 2019. godine, a odabrani pobjednici imaće priliku nastaviti učešće na različitim događajima za dalji razvoj ideja tokom 2019. i 2020. godine.

Ukupno će 50 ideja biti nagrađeno, a pobjednici će biti objavljeni transparentno.

ŠTA TREBAM UČINITI?

Podijelite s nama najbolju ideju za bolju Evropu!

ŠTA MOGU DOBITI NA OVOM POZIVU?

Steknite priliku za angažman, umrežavanje i povezivanje s mladima iz Evrope.

Iskoristite mogućnost stvaranja i oblikovanja ideje s drugim inovativnim mladim ljudima i stručnjacima tokom dvodnevnog kreativnog HUB-a 2019. u Novom Sadu u Srbiji –  European Youth Capital for 2019 (svi troškovi pokriveni).

Razvijte i implementirajte svoju ideju dalje nakon Creative Hub-a.

Pokažite svoju ideju na evropskom nivou kroz platformu projekta.

Učestvujte na Završnoj konferenciji u 2020. godini u Novom Sadu, Srbija (svi troškovi pokriveni)

KO MOŽE UČESTVOVATI?

Mladi od 15 do 30 godine

Neformalne grupe mladih (do 5 osoba)

Poziv se organizuje na pet specifičnih tema, a svaka od predanih ideja mora dati odgovore na pitanje koje definiše svaka od njih. Trebate odabrati jednu od 5 tema.

S obzirom na ideje, treba ponuditi vezu između kreativnosti i inovacija.

TEME ZA VAŠE IDEJE

Mobilna Evropa i putovanja

Kako biste osnažili vezu između mladih Evrope?

Mladi ljudi trebaju više mogućnosti poput ….

Budući poslovi za Evropu

Koji će poslovi biti traženi u budućnosti u Evropi i kako možemo sticati vještine potrebne za njih?

Inkluzivna Evropa

Ako želimo više inkluzivnog prostora za mlade ljude u Evropi, moramo …

Možemo učiniti omladinske programe u Evropi sveobuhvatnijim ako ….

Eko-prijateljska Evropa

Kako možete biti eko prijateljski?

Kako vaša lokalna zajednica može biti više eko prijateljska?

Šta je rješenje za probleme okoliša?

Tech-Evropa

Kako tehnologija može osnažiti vas i vašu lokalnu zajednicu?

Kako tehnologija može osnažiti Evropu?

Evropa za tebe

Koja je promjena koju želite vidjeti u vašoj lokalnoj zajednici ili regiji i kako biste mogli doprinijeti da se to dogodi?

Zašto želim ostati u Evropi?

KAKO MOGU UČESTVOVATI?

Možete poslati svoju ideju popunjavanjem obrasca zahtjeva koji je dostupan na ovom linku do 25. aprila 2019. godine.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja kontaktirajte organizaciju Beogradska otvorena škola.

Ovaj poziv nastoji uključiti, povezati i osnažiti predstavnike mladih i omladinu iz 10 zemalja dunavskog sliva (Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka, Slovačka, Slovenija, Srbija, Rumunija, Moldavija i Crna Gora) kroz projekt 50 Ideja za Evropu – Novi lideri, nove mogućnosti. Ovaj projekt provodi Beogradska otvorena škola i partnerske organizacije iz Podunavlja, a podržava  ga Evropska prestolnica mladih Novi Sad (OPENS) s osnovnim ciljem da pridonese aktivnom učešću mladih ljudi u dizajnu i provedbi inovativnih ideja.


  • -

Ј А В Н И П О З И В за предлагање кандидата за додјелу Републичке награде за волонтирање за 2018. годину

Category : Vijesti

Министарство породицe, омладинe и спортa позива правна и физичка лица у Републици Српској да предложе кандидате за додјелу Републичке награде за волонтирање у Републици Српској за 2018. годину. У складу са Правилником о додјели републичке награде за волонтирање, приједлог организатора волонтирања као кандидата за додјелу Републичке награде могу доставити физичка и правна лица заинтересована за волонтирање, а приједлог волонтера-појединца као кандидата за додјелу Републичке награде могу доставити само организатори волонтирања.
Организатор волонтирања у складу са чланом 9. Закона о волонтирању може бити, под условом да је регистрован или надлежан на територији Републике:
а) свако правно лице регистровано у складу са прописима који регулишу рад удружења и
фондација,
б) републички орган управе,
в) орган јединице локалне самоуправе,
г) јавна установа,
д) приватна установа која се бави здравственом заштитом, образовањем и васпитањем,
ђ) вјерска заједница и
е) привредно друштво, односно јавно предузеће ако:
– као организатор ангажује своје запослене као волонтере,
– запослени добровољно волонтирају,
– организује волонтирање својих запослених за опште добро, односно добро другог лица на пословима ван дјелатности и просторија привредног друштва, односно јавног предузећа и у сарадњи са било којим другим организатором волонтирања наведеним
под тачкама од а) до ђ),
– се обављањем волонтерских услуга и активности не стиче добит,
– се волонтирањем не замјењује рад запослених и других радно ангажованих лица у привредном друштву, односно јавном предузећу и
– се волонтирање обавља у току радног времена, а радницима који желе да учествују у волонтерским активностима послодавац одобри коришћење плаћеног одсуства за те намјене.

Волонтер, у складу са чланом 8. Закона о волонтирању, може бити свако физичко лице старије од 15 година које у Републици Српској обавља волонтерске услуге у складу са Законом о волонтирању.
Приликом одлучивања о добитнику Републичке награде за организатора волонтирања узеће се у обзир сљедећи критеријуми:
1) да су активности које спроводи организатор волонтирања од општег интереса за Републику Српску и да се њима доприноси побољшању квалитета живота, активном укључивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и равноправнијег демократског друштва,
2) број спроведених волонтерских активности у текућој години,
3) број укључених волонтера и њихова генерацијска разноликост при спровођењу активности или пројеката и
4) измирене све обавезе према Министарству.

Приликом одлучивања о добитнику Републичке награде за волонтера-појединца узеће се у обзир сљедећи критеријуми:
1) број волонтерских сати у текућој години,
2) учешће у реализацији већег броја волонтерских активности или пројеката у текућој години и
3) рад на укључивању нових волонтера у најближој заједници (разред, школа, факултет, радна организација и слично).
Републичка награда која се додјељује организаторима волонтирања састоји се од плакете и новчаног износа у висини од четири просјечне плате у Републици Српској за претходну годину.
Републичка награда која се додјељује волонтерима-појединцима састоји се од медаље и новчаног износа у висини од двије просјечне плате у Републици Српској за претходну годину.

Апликационе форме за подношење пријаве кандидата за најбољег волонтера и најбољег организатора волонтирања могу се преузети на сајту Владе Републике Српске (www.vladars.net – Mинистарства – Министарство породицe, омладинe и спортa – Документи). Апликациону форму је потребно доставити поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука, а најкасније до 16.11.2018. године, са назнаком „Републичка награда за волонтирање“. Поред наведеног, попуњену апликациону форму је потребно доставити и у електронској форми на e-mail: j.karic@mpos.vladars.net. Непотпуни и неблаговремено достављени приједлози неће се узети у разматрање.

Министар породице, омладине и спорта ће именовати трочлану комисију, која након разматрања пристиглих приједлога доставља записник са приједлогом волонтера и организатора волонтирања за додјелу Републичке награде. Одлуку о додјели Републичке награде доноси министар, у складу са Законом. Републичка награда за волонтирање ће се додијелити поводом обиљежавања 5. децембра Међународног дана волонтера.
Број: 20.06/ 401-2180 /18                                                                  М И Н И С Т Р И Ц А
Дана: 29.10.2018. године
Др Јасмина Давидовић