Poziv za volontere: Centar za podršku djeci i porodici Gnijezdo

  • -

Poziv za volontere: Centar za podršku djeci i porodici Gnijezdo

Category : Vijesti

Centar za podršku djeci i porodici Gnijezdo je namjenjen za djecu iz ranjivih, disfunksionalnih i porodica u riziku, koji pruža preventivne i interventne programe djeci od 6 do 15 godina kao i njihovim roditeljima u cilju njihovog osnaživanja i prevladavanja problema sa kojima se susreću.

Planirano je da u Centru direktnu podršku dobije oko 30 djece i njihovih roditelja bez obzira na pol, vjersku i nacionalnu pripadnost. U Centru će se njegovati participativno učešće djece bez bilo kog oblika diskriminacije.

Centar se nalazi u OŠ Milan Rakić u MZ Karanovac. Trenutno radno vrijeme Centra je od 10.00 – 16.00. Djeci se pomaže u pisanju zadaće, učenju te im se organizuju razne tematske radionice kao i zabavni sadržaj. Dobro došle su osobe koje djeci mogu da pokazuju matematiku, fiziku i hemiju kao i njemački jezik.

Planirane su i aktivnosti za roditelje, prvenstveno radionice o pozitivnim roditeljskiim stilovima  sa ciljem prevazilaženja poteškoća koje roditelji imaju tokom odrastanja njihove djece koje nastaje usljed nerazumjevanja razvojnih faza djece.

Volonterima će biti obezbijeđen prevoz do Centra.

Svi zainteresovani volonteri treba da pošalju ime, prezime i broj telefona na mail lvs.banjaluka@gmail.com do 21. marta tekuće godine.