Monthly Archives: Novembar 2017

  • -

Vesela bolnica – volonterska akcija Formiraj lanac u Trebinju

Category : Vijesti

Volonteri Crvenog krsta Trebinje, barem jednom mjesečno, će prirediti neku zabavnu aktivnost za djecu koja borave na Odjeljenju za pedijatriju Bolnice Trebinje, kako bi im bolnički dani bili lakši i veseliji.

Mališanima, koji su trenutno smješteni na ovom odjeljenju, su volonteri podmlatka Crvenog krsta, u okviru akcije „Vesela bolnica“, podijelili igračke, a zajedno su se i igrali, crtali i slagali kockice. Kako najavljuju i u narednom periodu će posjetiti najmlađe pacijente trebinjske bolnice, kako bi se s njima družili, a uskoro će im izvesti i prigodnu lutkarsku predstavu.

Vesela bolnica je jedna od 11 volonterskih akcija u sklopu ,,Formiraj lanac” koje su se realizovale u 11 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.

Izvor: http://www.trebinje059.com/059/trebinje-pomagati-djeci-je-neopisiv-osjecaj/

Izvor: https://trebinjelive.info/2017/11/24/mladi-crvenog-krsta-igrackama-obradovali-malisane-na-djecijem-odjeljenju/

Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=yEOt7OU_2cY&t=335s


  • -

Ј А В Н И П О З И В за предлагање кандидата за додјелу Републичке награде за волонтирање за 2017. годину

Category : Vijesti

Министарство породицe, омладинe и спортa позива правна и физичка лица у Републици Српској да предложе кандидате за додјелу Републичке награде за  волонтирање у Републици Српској за 2017. годину.

У складу са Правилником о додјели републичке награде за волонтирање, приједлог организатора волонтирања као кандидата за додјелу Републичке награде могу доставити физичка и правна лица заинтересована за волонтирање, а приједлог волонтера-појединца као кандидата за додјелу Републичке награде могу доставити само организатори волонтирања.

Организатор волонтирања у складу са чланом 9. Закона о волонтирању може бити, под условом да је регистрован или надлежан на територији Републике:

а) свако правно лице регистровано у складу са прописима који регулишу рад удружења и фондација,

б) републички орган управе,

в) орган јединице локалне самоуправе,

г) јавна установа,

д) приватна установа која се бави здравственом заштитом, образовањем и васпитањем,

ђ) вјерска заједница и

е) привредно друштво, односно јавно предузеће ако:

  • као организатор ангажује своје запослене као волонтере,
  • запослени добровољно волонтирају,
  • организује волонтирање својих запослених за опште добро, односно добро другог лица на пословима ван дјелатности и просторија привредног друштва, односно јавног предузећа и у сарадњи са било којим другим организатором волонтирања наведеним под тачкама од а) до ђ),
  • се обављањем волонтерских услуга и активности не стиче добит,
  • се волонтирањем не замјењује рад запослених и других радно ангажованих лица у привредном друштву, односно јавном предузећу и
  • се волонтирање обавља у току радног времена, а радницима који желе да учествују у волонтерским активностима послодавац одобри коришћење плаћеног одсуства за те намјене.

Волонтер, у складу са чланом 8. Закона о волонтирању, може бити свако физичко лице старије од 15 година које у Републици Српској обавља волонтерске услуге у складу са Законом о волонтирању.

Приликом одлучивања о добитнику Републичке награде за организатора волонтирања узеће се у обзир сљедећи критеријуми:

1) да су активности које спроводи организатор волонтирања од општег интереса за Републику Српску и да се њима доприноси побољшању квалитета живота, активном укључивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и равноправнијег демократског друштва,

2) број спроведених волонтерских активности у текућој години,

3) број укључених волонтера и њихова генерацијска разноликост при спровођењу активности или пројеката и

4) измирене све обавезе према Министарству.

 

Приликом одлучивања о добитнику Републичке награде за волонтера-појединца узеће се у обзир сљедећи критеријуми:

1) број волонтерских сати у текућој години,

2) учешће у реализацији већег броја волонтерских активности или пројеката у текућој години и

3) рад на укључивању нових волонтера у најближој заједници (разред, школа, факултет, радна организација и слично).

Републичка награда која се додјељује организаторима волонтирања састоји се од плакете и новчаног износа у висини од четири просјечне плате у Републици Српској за претходну годину. Републичка награда која се додјељује волонтерима-појединцима састоји се од медаље и новчаног износа у висини од двије просјечне плате у Републици Српској за претходну годину.

Апликационе форме за подношење пријаве кандидата за најбољег волонтера и најбољег организатора волонтирања могу се преузети на сајту Владе Републике Српске (www.vladars.net – Министарства – Министарство породицe, омладинe и спортa – Документи).  Апликациону форму је потребно доставити поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука, а најкасније до 16.11.2017. године са назнаком „Републичка награда за волонтирање“. Поред наведеног, попуњену апликациону форму је потребно доставити и у електронској форми на e-mail: j.karic@mpos.vladars.net. Непотпуни и неблаговремено достављени приједлози неће се узети у разматрање.

Министар породице, омладине и спорта ће именовати трочлану комисију, која након разматрања пристиглих приједлога доставља записник са приједлогом волонтера и организатора волонтирања за додјелу Републичке награде. Одлуку о додјели Републичке награде доноси министар, у складу са Законом. Републичка награда за волонтирање ће се додијелити поводом обиљежавања 5. децембра Међународног дана волонтера.

Број: 20.06/ 401-2350/17                                                                          М И Н И РИ Ц А Дана: 27.10.2017. године                                                              Др Јасмина Давидовић