Позив за избор извршног директора Волонтерског сервиса Републике Српске

 • -

Позив за избор извршног директора Волонтерског сервиса Републике Српске

Category : Vijesti

Датум: 14.07.2017.

Број протокола:01-02-17

Предмет: Позив за избор извршног директора Волонтерског сервиса Републике Српске

 На основу одлуке предсједника Скупштине Волонтерски сервис Републике Српске (ВСРС) расписује позив за:

 1. Извршног директора Волонтерског сервиса Републике Српске

Позив је упућен свим заинтересованим лицима на територији Републике Српске/Босне и Херцеговине.

Услови за избор извршног директора Волонтерског сервиса Републике Српске као и начин спровођења позива одређени су Статутом Волонтерског сервиса Републике Српске који је усвојен на оснивачкој скупштини 23.06.2014. године.

Позив је отворен 30 дана од дана објављивања, након чега ће комисија у наредних 30 дана разматрати пријаве и обавити разговор са кандидатима.

Своје пријаве можете слати на адресу Лазаричка 2, 78 000 Бања Лука, или путем електронске поште на мејл адресу vsrs@volonterskiservisrs.net

У складу са Статутом Волонтерског сервиса Републике Српске, мандат извршног директора траје три године. Бруто плата за позицију извршног директора износи минимално 5.200 КМ на годишњем нивоу.

Општи услови конкурса за избор извршног директора ВСРС-а:

 • Да је држављанин Републике Српске, Босне и Херцеговине
 • Да се против кандидата не води кривични поступак

Посебни услови конкурса за избор извршног директора ВСРС-а:

 • Познавање енглеског језика
 • Најмање три године у имплементацији пројеката
 • Најмање три године искуства или дјеловања у локалном волонтерском сервису односно организацији која се бави промоцијом и развојем волонтирања (волонтирање као један од примарних фокуса рада организације регулисано је статутом, стратешким планом или сличним организационим документом)
 • Учешће у пројектном тиму најмање једног пројекта који има међународни карактер
 • Искуство у прикупљању финансијских средстава из различитих извора и у организационом менаџмента

Потребна документација која се доставља на конкурс:

 • Биографија
 • Мотивационо писмо
 • Увјерење о држављанству
 • Увјерење да се не води кривични поступак
 • Доказ о познавању енглеског језика
 • Доказ о искуству у имплементацији пројеката (потписана изјава и овјерена од стране надлежне организације/институције)
 • Доказ о искуству или дјеловању у : локалном волонтерском сервису, организацији која се бави промоцијом и развојем волонтирања на локалном/регионалном/ентитетском нивоу.
 • Приједлог плана рада ВСРС-а у току мандата