Monthly Archives: Juli 2016

  • -

EDUKATIVNI OMLADINSKI KAMP II

Category : Vijesti

Drugari, počinje druga sezona našeg druženja i vrijeme je da opet žarimo i palimo kao aktivisti i volonteri!

Dolazi nam, dakle, i druga sezona kampa “Zapali aktivizam”, koju organizuje Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma “OTAHARIN” u saradnji sa LVS Bijeljina. Projekat se realizuje uz podršku Shuler Helfen Leben u sklopu projekta “Peer-to-Peer education”. Više druženja, više znanja, veći planovi, kapaciteti i veći broj učesnika!

Kamp počinje 8. avgusta, a završava se 12. istog mjeseca, stoga je red da krenemo sa prijavama i aplikacijama! Uslovi su isti, 15-25 godina i zainteresovanost!! 😀

Svoje prijave šaljite na mail djuric.mladen94@gmail.com i budite dio jednog velikog druženja!

Rok za prijavu je 31. jul!

Više informacija možete pronaći na linku: http://otaharin.org/bs/sh_events/edukativni-omladinski-kamp-ii/

Očekujemo vas!


  • -

Volontiraj u udruženju samohranih roditelja ,,Ponos”

Category : Vijesti

Udruženje samohranih roditelja ,,Ponos” sa sjedištem u Banjaluci  postoji od 2009. godine i fokusira se na pravilan psihofizički razvoj djece, jer su djeca direktne žrtve socijalno ugrožene porodice i zato se svim porodicama (sa oba roditelja i jednoroditeljskim) trebaju osigurati uslovi za normalan rast i razvoj djece. Shodno tome Udruženju se javila potreba za angažovanjem volontera koji su na završnim studijima društveno – humanističkog smjera.

Profili volontera koji se traže:

Psiholog bi trebalo da ima diplomu prvog ciklusa i bar dvije godine iskustva, da ima empatiju prema marginilizovanim grupama pogotovo samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica, da je jaka stabilna osoba, koja bi svojim znanjem i iskustvom odgovorila potrebama i nedoumicama sa kojima se svakodnevno susrećemo.

Pedagog, diploma prvog ciklusa i iskustvo u radu sa djecom, gde bi uz zajedničku saradnju sa radnicima osmislili aktivnosti za najmladju populaciju, da barem na neki način skrenemo pažnju sa težine života u kojoj su se našli. Takođe da ima pristup roditelju u vidu savjeta i prijedloga koji se tiču njihove djece.

Socijalni radnik, da poznaje zakon o socijalnoj zaštiti i načinima ostvarivanja prava iz ostvarivanja socijalne zaštite.

Pravnik, da poznaje Porodični zakon, Zakon o socijalnoj zaštiti, da zna da protumači presude, sastavi tužbu, prijedloge izvršenja, da uputi pravni savjet u trenutku potrebe .

Ako si student završne godine jedne od gore navedenih studija, tolerantan si i odgovoran, a želiš da učiš o problemima samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica prijavi se i volontiraj!

Zainteresovani za volontiranje mogu poslati  CV na lvs.banjaluka@okcbl.org