Monthly Archives: Januar 2016

  • -

Saradnja sa Japanskom razvojnom agencijom (JICA)

Category : Vijesti

U septembru 2015. godine, Sara-Srebrenica potpisala je partnerski Ugovor sa Japanskom razvojom agencijom (JICA), o provođenju procesa, baziranih na EMI metodologiji, za izradu strateških planova razvoja za MZ sa područja opštine Srebrenica. Ugovorom je definisano da se u prvoj fazi organizuju javni zborovi, radionice i prezentacije u 6 MZ, a od marta 2016. godine, da se obuhvati preostalih 8 MZ koje nemaju dokumente strateškog plana.

Predstavnici JICA, susreli su se sa strateškim planovima razvoja koje smo u okviru projekta „Mreža za aktivne zajednice“ inicirali i uradili uz participativno učešće predstavnika savjeta MZ Toplica i MZ Osatica, što ih je motivisalo da predlože zajedničku saradnju. U okviru ovih aktivnosti, u svim mjesnim zajednicama realizovaće se lokalne inicijative na rješavanju odabranog problema, uz inicijalna sredstva i obavezu da se osigura doprinos iz zajednice i volonterski rad.

Krajem 2017. godine, predviđeno je da se organizuje velika investiciona konferencija, na kojoj će predstavnici MZ predstaviti Strateške planove i razvojne projekte, te spremnost za aktivno učešće u razvoju svojih zajednica.

Sve aktivnosti definisane Ugovorom, provode se s ciljem jačanja lokalnih kapaciteta, društvenog kapitala i odgovornosti, kako bi se osigurao održiv razvoj zajednica i kvalitet života u ruralnim sredinama podigao na veći nivo.

JICA_slika


  • -

Ženski aktivizam u razvoju zajednica (PRO-Budućnost)

Category : Vijesti

U okviru projekta PRO-Budućnost, Sara-Srebrenica provodi projekat „Ženski aktivizam u razvoju zajednica“, potpuno baziran na EMI metodologiji i koracima u razvoju zajednica zasnovano na lokalnim specifičnostima. U četiri opštine, Srebrenica, Bratunac, Kladanj i Vlasenica, razvijali su se kapaciteti neformalnih ženskih grupa, a trenutno se realizuju lokalne inicijative koje doprinose miru i povjerenju. Osigurana su inicijalna sredstva od 2000 KM za svaku od opština, a dodatno će se obezbjediti doprinos iz zajednica, u robi, novcu i uslugama, kao i volontersko učešće. Projekat je u završnoj fazi implementacije, a ostvarena je dobra saradnja sa predstavnicima opština i izuzetna podrška iz zajednica.

ŽENE PROB


  • -

Humanitarni turnir u malom fudbalu-potrebni volonteri!

Category : Vijesti

Udruženje ,,Mozaik prijateljstva” organizuje,  28. februara, humanitarni turnir u malom fudbalu u Osnovnoj školi „Borisav Stanković“ (Ivana Kosančića 2). Za realizaciju ovog događaja neophodna je pomoć volontera koji bi imali funkcije redara ili bi raspoređivali ekipe i posjetioce, dijelili sendviče i vodu, uručivali zahvalnice i vršili slične poslove tokom trajanja turnira.

Volonteri, zainteresovani da podrže ovaj događaj, mogu se prijaviti najkasnije do 08. februara  na lvs.banjaluka@okcbl.org Neophodno je navesti ime, prezime i broj telefona.