Monthly Archives: Novembar 2014

  • -

Objavljen poziv za predlaganje kandidata za dodjelu republičke nagrade za volontiranje za 2014. godinu

Category : Vijesti

Ministarstvo porodice, omladine i sporta poziva pravna i fizička lica u Republici Srpskoj da predlože kandidate za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje u Republici Srpskoj za 2014. godinu.
U skladu sa Pravilnikom o dodjeli republičke nagrade za volontiranje, prijedlog organizatora kao kandidata za dodjelu Republičke nagrade mogu dostaviti fizička i pravna lica zainteresovana za volontiranje, a prijedlog volontera-pojedinca kao kandidata za dodjelu Republičke nagrade mogu dostaviti samo organizatori volontiranja.

Aplikacione forme za podnošenje prijave kandidata za najboljeg volontera i najboljeg organizatora volontiranja mogu se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske www.vladars.net-Ministarstva-Ministarstvo porodice, omladine i sporta-Dokumenti.
Aplikacionu formu je potrebno dostaviti poštom na adresu:Vlada Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, a najkasnije do 15.11.2014.godine sa naznakom “Republička nagrada za volontiranje”. Pored navedenog, popunjenu aplikacionu formu je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi na e-mail:n.sladojevic@mpos.vladars.net.

Nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.